Týden od 17. 9. 2017  

POŘAD BOHOSLUŽEB

17. 9. - 24. 9. 2017

Neděle

17.9.

24. neděle v mezidobí

7:30 Okříšky

 

9.00 Přibyslavice

Za rodiče Hospůdkovy, dceru a celou přízeň a za rodiče Staňkovy a celou přízeň

Na poděkování za dar stvoření

11:00 Heraltice

Na úmysl dárce

Pondělí

18.9.

 

18:00 Přibyslavice

Modlitba růžence

Úterý

19.9.

 

18:00 Přibyslavice

Na úmysl dárce

Středa

20.9.

 

18:00 Heraltice

18:00 Okříšky

Na úmysl dárce

Na úmysl dárce

Čtvrtek

21.9.

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

8:30 Přibyslavice

18:00 Okříšky

Na úmysl dárce

Za Marii Hrůzovu, Bohuslavu Součkovu a rodiče a za duše v očistci

Pátek

22.9.

 

17:00 Přibyslavice

Za rodiče Bartuškovy a rodiče Požárovy a Boží ochranu ,za jejich děti a vnoučata 

Sobota

23.9.

 

18:00 Přibyslavice

Za farníky

Neděle

24.9.

 

25. neděle v mezidobí

8:00 Přibyslavice

9.30 Okříšky

Za Bohuslava Koukala, dvoje rodiče a celou přízeň

Za Marii a Aloise Šerých, dvoje rodiče a Anežku Hobzovu

11:00 Heraltice

Na úmysl dárce

P. Jacek Kruczek: +420 603 306 246

Ve čtvrtek bude mše svatá v Přibyslavicích v 8:30, po ní bude setkání seniorů, na které srdečně zvu.

V pátek bude mše svatá výjimečně o hodinu dřív a to v 17 hod.

V pátek 22. 9.2017 se po mši svaté uskuteční výlet misijního klubka na faru do Heraltic. Návrat bude v sobotu kolem 12 hod. S sebou: spacák, karimatku, věci na přespání a baterku.

 


Kontakt

Římskokatolická farnost Přibyslavice

Další kontaktní údaje jsou v rubrice "O farnosti".