Týden od 19. 11. 2017  

POŘAD BOHOSLUŽEB

19. 11. - 25. 11. 2017

Neděle

19.11.

33. neděle v mezidobí

7:30 Přibyslavice

 

9:00 Okříšky

11:00 Heraltice

Za rodiče Bartuškovy a rodiče Požárovy a Boží ochranu, za jejich děti a vnoučata

Za rodiče Stejskalovy a syna Karla a za rodiče Čermákovy

Na úmysl dárce

Pondělí

20.11.

 

17:00 Přibyslavice

Modlitba růžence

Úterý

21.11.

 

 

 

Středa

22.11.

 

18:00 Okříšky

18:00 Heraltice

Za farníky

Na úmysl dárce

Čtvrtek

23.11.

 

 

 

Pátek

24.11.

 

18:00 Přibyslavice

Za Aloise Novotného, Marii Novotnou, rodiče Novotných, syna a vnuka, rodiče Musilovy, celou přízeň a duše v očistci

Sobota

25.11.

 

 

 

Neděle

26.11.

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00 Přibyslavice

9:30 Okříšky

 

11:00 Heraltice

Za farníky

Za rodiče Kučerovy, za Libuši Bartíkovu, za rodinu Truhlářovu, rodinu Číhalovu a přízeň, za Pavlu Sedlákovou, matku a duše v očistci

Na úmysl dárce

Příští týden je Slavnost Ježíše Krista Krále, při mši svaté budu udělovat svátost nemocných.

Také příští neděli v Přibyslavicích bude v 17:00 koncert duchovní hudby, a to v podání sboru z Brtnice.

 

P. Jacek Kruczek: +420 603 306 246

 


Kontakt

Římskokatolická farnost Přibyslavice

Další kontaktní údaje jsou v rubrice "O farnosti".