Přibyslavické poutě k Panně Marii

Po celý rok lidé přicházejí k Panně Marii do Přibyslavic.

Poutní mše svaté se konají každou první sobotu v měsíci, kdy mši svaté předchází společná modlitba růžence a litanií a adorace. Poutních prvních sobot se pravidelně účastní i kněží z jiných farností, tito hosté zpravidla obohacují mši svatou svou homilií.

Tradičně se v Přibyslavicích koná také JARNÍ POUŤ, zahrnující sobotní a nedělní bohoslužby. Jarní pouť letos v roce 2017 bude o svatodušním víkendu ve dnech 3. - 4. 6. 2017.

HLAVNÍ POUŤ je v Přibyslavicích vždy kolem svátku Narození Panny Marie. V roce 2017 termín hlavní pouti připadne na dny 2. a 3. září.

V roce 2017 si připomínáme 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimi. Na toto výročí budou proto zaměřeny i sobotní poutní bohoslužby.

 P rogram poutí k Panně  Marii Přibyslav ické v roce 2017

Nejbližší pouť:

2. prosince

sobota - od 16 hodin

 

SRDEČNĚ ZVEME K PANNĚ MARII PŘIBYSLAVICKÉ!!!

 


Kontakt

Římskokatolická farnost Přibyslavice

Další kontaktní údaje jsou v rubrice "O farnosti".