Přibyslavické poutě k Panně Marii

Po celý rok lidé přicházejí k Panně Marii do Přibyslavic.

Poutní mše svaté se konají každou první sobotu v měsíci, kdy mši svaté předchází společná modlitba růžence a litanií a adorace. Poutních prvních sobot se pravidelně účastní i kněží z jiných farností, tito hosté zpravidla obohacují mši svatou svou homilií.

Tradičně se v Přibyslavicích koná také JARNÍ POUŤ, zahrnující sobotní a nedělní bohoslužby. Jarní pouť v roce 2023 proběhne ve dnech 27. a 28. 5.

HLAVNÍ POUŤ je v Přibyslavicích vždy kolem svátku Narození Panny Marie. V roce 2023 termín hlavní pouti připadne na dny 2. - 3. září.

 

 P rogram poutí k Panně  Marii Přib ysl a v ické v roce 2023

Příští pouť:

3. 6. v 16:30

 

SRDEČNĚ ZVEME K PANNĚ MARII PŘIBYSLAVICKÉ!!!

 


Kontakt

Římskokatolická farnost Přibyslavice

RKF Přibyslavice
Na Návsi 32
675 21 Okříšky


+420603306246