Přibyslavické poutě k Panně Marii

Po celý rok lidé přicházejí k Panně Marii do Přibyslavic.

Poutní mše svaté se konají každou první sobotu v měsíci, kdy mši svaté předchází společná modlitba růžence a litanií a adorace. Poutních prvních sobot se pravidelně účastní i kněží z jiných farností, tito hosté zpravidla obohacují mši svatou svou homilií.

Tradičně se v Přibyslavicích koná také JARNÍ POUŤ, zahrnující sobotní a nedělní bohoslužby. Jarní pouť v roce 2019 bude o svatodušním víkendu ve dnech 8. - 9. 6.

HLAVNÍ POUŤ je v Přibyslavicích vždy kolem svátku Narození Panny Marie. V roce 2019 termín hlavní pouti připadne na dny 7. a 8. září.

V roce 2019 se budeme při sobotních poutních bohoslužbách modlit za křesťanská misijní díla na celém světě.

 P rogram poutí k Panně  Marii Přibysl a v ické v roce 2019

Nejbližší pouť:

 8. - 9. 6. Jarní mariánská pouť 

sobota - od 16.30 hodin

neděle - mše svaté v 8:30 a v 10:30

SRDEČNĚ ZVEME K PANNĚ MARII PŘIBYSLAVICKÉ!!!

 


Kontakt

Římskokatolická farnost Přibyslavice

RKF Přibyslavice
Na Návsi 32
675 21 Okříšky


+420603306246