Přibyslavické poutě k Panně Marii

Po celý rok lidé přicházejí k Panně Marii do Přibyslavic.

Poutní mše svaté se konají každou první sobotu v měsíci, kdy mši svaté předchází společná modlitba růžence a litanií a adorace. Poutních prvních sobot se pravidelně účastní i kněží z jiných farností, tito hosté zpravidla obohacují mši svatou svou homilií.

Tradičně se v Přibyslavicích koná také JARNÍ POUŤ, zahrnující sobotní a nedělní bohoslužby. Jarní pouť v roce 2018 bude o svatodušním víkendu ve dnech 19. - 20. 5.

HLAVNÍ POUŤ je v Přibyslavicích vždy kolem svátku Narození Panny Marie. V roce 2018 termín hlavní pouti připadne na dny 8. a 9. září.

V roce 2018 si připomínáme 100 let od vzniku samostatného Československého státu. Na toto výročí budou proto zaměřeny i sobotní poutní bohoslužby.

 P rogram poutí k Panně  Marii Přibysl av ické v roce 2018

Nejbližší pouť:

  3. března  

sobota - od 16 hodin

 

SRDEČNĚ ZVEME K PANNĚ MARII PŘIBYSLAVICKÉ!!!

 


Kontakt

Římskokatolická farnost Přibyslavice

Další kontaktní údaje jsou v rubrice "O farnosti".