Výuka náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2022/23 probíhá na faře v Přibyslavicích. 1. a 2. třída v pátek v 17 hodin (spodní sál), 3. třída (příprava na 1. svaté příjimání) v pátek po mši sv. spolu s rodiči, 4. a 5. třída v pátek v 17 hodin (horní místnost), 6. - 9. třída v úterý v 18:45.

 


FARNÍ KNIHOVNA

katalog knih najdete na tomto ODKAZU.


Bohoslužby ve farnosti

Úterý     17.00 (18.00)    Přibyslavice

Pátek    17.00 (18.00)    Přibyslavice

Sobota  16.00 (16.30)   Přibyslavice (pouze o 1. sobotách v měsíci)

Neděle   8.00    Přibyslavice 

Časy uvedené v závorkách platí pro letní období.

 


Kontakt

Římskokatolická farnost Přibyslavice

RKF Přibyslavice
Na Návsi 32
675 21 Okříšky


+420603306246