Týden od 18. 2. 2018 

POŘAD BOHOSLUŽEB

18. 2. - 25. 2. 2018

Neděle

18.2.

1. neděle postní

8:00 Přibyslavice

 

9:30 Okříšky

 

11:00 Heraltice

Za Boženu a Karla Padrnosovy, 2 rodiče a celou přízeň, za rodiče Vyskočilovy a celou přízeň, za Marii Jirovskou, za Dalibora Lorence a Růženu Hajdukovou

Za Josefa a Zdeňku Mikešovy, dvoje rodiče. Za rodinu Havlovu, dvoje rodiče, za rodinu Láníkovu, dvoje rodiče a duše v očistci

Na úmysl dárce

Pondělí

19.2.

 

17:00 Přibyslavice

Modlitba růžence

Úterý

20.2.

 

15:00 Přibyslavice

Pohřeb pí. Marie Belánové

Středa

21.2.

 

17:00 Heraltice

17:00 Okříšky

Na úmysl dárce

Na úmysl dárce

Čtvrtek

22.2.

Stolec sv. Petra

17:00 Okříšky

 

Na úmysl dárce

Pátek

23.2.

 

18:00 Přibyslavice

Za Pavlu Vodičkovou, dva syny a dvoje rodiče

Sobota

24.2.

 

18:00 Přibyslavice

Za farníky

Neděle

25.2.

 

2. neděle postní

8:00 Přibyslavice

 

9:30 Okříšky

 

11:00 Heraltice

Za Boženu a Ladislava Šefelinovy

 

Za rodiče Smejkalovy, vnučku a duše v očistci

 

Na úmysl dárce

V úterý po mši sv. bude biblická hodina

Křížová cesta bude každou neděli v Přibyslavicích a v Okříškách v 15:00 a v Heralticích v 10:45.

Příští neděli bude sbírka na svatopetrský halíř.

Farní tábor bude od 8. do 14. 7.

Postní doba je čas sebezáporů, každý den ať jeden s nás se postí o chlebu a vodě za farnost a za obrácení, rozpis na následující týden je pod kůrem. Prosím, připojte se.

 

P. Jacek Kruczek: +420 603 306 246

 


Kontakt

Římskokatolická farnost Přibyslavice

Další kontaktní údaje jsou v rubrice "O farnosti".